Công trình

Công trình "Cung cấp, lắp đặt bàn ghế ăn Nhà điều dưỡng phục hồi sức khỏe Ban quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh"  tại Sầm Sơn Thanh Hóa.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: